Pôžičkovo.sk

... je váš každodenný trh pôžičiek

Pôžičky a úvery s ručením nehnuteľnosťou


Ručenie nehnuteľnosťou je riskantný krok, avšak oplatí sa v prípade vyššieho úveru aj kvôli lepším úrokom. Pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, nie je problém vybaviť si bezúčelovú alebo účelovú pôžičku štandardnou cestou, ak však táto okolnosť absentuje, môže sa stať, že potencionálny klient bude vyhodnotený ako rizikový. V tomto prípade je možnosť založenia nehnuteľnosťou, čím sa banka alebo nebanková inštitúcia chráni pred problémami so splácaním u klienta.

Chcem RÝCHLU pôžičku »

Takýmto spôsobom si môže klient zabezpečiť schválenie pôžičky napriek nedostatočnému príjmu alebo predchádzajúcimi problémami so schválením. Je potrebné si overiť, či požičaná suma aspoň z väčšej časti pokrýva skutočnú hodnotu zakladanej nehnuteľnosti. Veľký rozdiel tu dokáže spôsobiť mesto a lokalita, v ktorých sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Je potrebné si najprv overiť isté fakty, ktorých skutočný stav môže neskôr negatívne prekvapiť.

Napriek pochybnostiam však nie je potrebné zakladanú nehnuteľnosť vlastniť. Stáva sa to pri prípadoch, keď záujemca o pôžičku chce za finančnú sumu danú nehnuteľnosť zakúpiť a postupne vysplácať. Tento spôsob sa nazýva hypotéka.

Ručenie nehnuteľnosťou

Ručenie fyzickej osoby nepodnikateľa

Bankové spoločnosti poskytujú úvery pod pojmom hypotekárny úver. Pôžičky, ktoré využívajú ručenie nehnuteľnosťou sú najčastejšie hypo pôžičky. Nehnuteľnosť tu slúži nielen ako zábezpeka, ale častokrát je práve nehnuteľnosť, ktorá je založená v prospech banky aj predmetom úveru z banky. Banky požičiavajú spravidla do 80% z aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Ak si niekto chce postaviť dom, môže najprv ručiť pozemkom a postupne ako dom stavia, čerpá financie a môže ručiť aj rozostavaným domom.

Nebankové pôžičky s takýmto ručením sú buď nebankové hypotéky, alebo pôžičky na vyššiu sumu s dlhšou dobou splatnosti ako bežné rýchle nebankové úvery. Ručenie nehnuteľnosťou je tu najmä alternatívou najmä k ručeniu pomocou ručiteľa. V týchto prípadoch je nutná obozretnosť, pri nebankových úveroch neznámych poskytovateľov býva často ručenie nehnuteľnosťou neprimerané vysoké vzhľadom k povahe a najmä výške úveru.

Ručenie živnostníka

Živnostník ako fyzická osoba ručí za záväzky firmy celým svojím majetkom, vrátane svojho súkromného majetku. To znamená, že ak sa firma živnostníka dostane do finančných problémov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky, môže sa siahnuť na jeho súkromný majetok. Z neho sa tieto záväzky, alebo aspoň ich časť, uhradia.

Ručenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným poskytuje obmedzené ručenie už podľa názvu. To znamená, že spoločnosť síce ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, ale už nie súkromným majetkom svojho majiteľa. Súkromný majetok majiteľa s.r.o. je striktne oddelený od firemného. V žiadnom prípade sa naň nebude siahať v prípade finančných problémov spoločnosti.

Ručenie spoločníka s.r.o.

Spoločník (majiteľ) s.r.o. ručí za záväzky spoločnosti iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Ak svoj vklad splatil v celej výške, nič viac sa už od neho v prípade neschopnosti spoločnosti splácať svoje záväzky požadovať nebude. Ak svoj vklad celý nesplatil, bude sa od neho vyžadovať iba suma vo výške nesplatenej časti vkladu.

Ak chcete zmazať svoj inzerát, kontaktujte prosím správcu webu na info@pozickovo.sk
Pôžičkovo.sk je finančný inzertný portál, najväčší trh a inzercia pôžičiek. Ponúknite alebo získajte pôžičky rýchlo a ľahko.
Pôžičky: Bratislava | Banská Bystrica | Košice | Nitra | Prešov | Trenčín | Trnava | Žilina
Partneri: TotalMoney.sk | ŠetriSova.sk | FinančnáHitparáda.sk

Copyright © 2011-2017 Pozickovo.sk.
Podmienky používania | Ochrana súkromia

Webmaster webu - info@pozickovo.sk

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, Poprad 058 01; IČO: 45 657 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23317/P, spoločnosť nie je poskytovateľom úveru. Spoločnosť TotalMoney s.r.o., je sprostredkovateľom úveru – samostatný finančný agent, reg. č. 127292, udelené na základe povolenia Národnej banky Slovenska a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. Orgán dozoru: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.