Pôžičkovo.sk

... je váš každodenný trh pôžičiek

Pôžičky a úver s ručením notárskou zápisnicou / autom / hnuteľným majetkom


Ručenie iným spôsobom je často poskytované cez bankové inštitúcie. Pôžičku s ručením iným spôsobom môže klient získať na základe záložného práva na hnuteľný majetok. Obvykle sa poskytuje v rozmedzí od 60 % do 90 % hodnoty založenej veci. Je to z dôvodu možnej amortizácie založeného majetku. Posudzuje sa na základe trhovej ceny. Veľkou výhodou je, že dlžník nemusí predávať svoje majetkové hodnoty a môže preklenúť dočasný nedostatok likvidných prostriedkov použitím tohto majetku na zabezpečenie úveru.

Chcem RÝCHLU pôžičku »

Druhy poskytnutých úverov s ručením iným spôsobom

  • lombardný úver
  • úver s ručením notárskou zápisnicou
  • ručenie zmenkou

Lombardný úver

Lombardný úver je špecifický druh úveru, ktorý je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka. V zmluve sa však uvádza aj presný dátum, kedy je úver splatný. Lombardný úver poskytuje Národná Banka Slovenska poskytnúť na dobu 7 kalendárnych dní (alebo označenie 1T), 14 kalendárnych dní (2T) a na jeden mesiac (1M). Pokiaľ sa lehota splatnosti nedodrží, banka si uplatňuje právo, ktoré jej vyplýva zo záložného práva. Lombardné úvery sa poskytujú tiež na cenné papiere, tovar, pohľadávky, drahé kovy, vkladné knižky a práva (životné poistky, autorské práva a pod.).

Úver ručený notárskou zápisnicou

Notárska zápisnica ako verejná listina vyhotovená štátnym orgánom obsahuje označenie dlžníka a veriteľa, vymedzenie právneho dôvodu, právny záväzok, predmet a čas plnenia so súhlasom k vykonateľnosti. Výhodou notárskej zápisnice je pravdivosť údajov, pokiaľ sa neprejaví opak. V takomto prípade je notár voči tomuto poistený a poškodený účastník si môže nárokovať náhradu škody od štátu.

Ak chcete zmazať svoj inzerát, kontaktujte prosím správcu webu na info@pozickovo.sk
Pôžičkovo.sk je finančný inzertný portál, najväčší trh a inzercia pôžičiek. Ponúknite alebo získajte pôžičky rýchlo a ľahko.
Pôžičky: Bratislava | Banská Bystrica | Košice | Nitra | Prešov | Trenčín | Trnava | Žilina
Partneri: TotalMoney.sk | ŠetriSova.sk | FinančnáHitparáda.sk

Copyright © 2011-2017 Pozickovo.sk.
Podmienky používania | Ochrana súkromia

Webmaster webu - info@pozickovo.sk

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, Poprad 058 01; IČO: 45 657 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23317/P, spoločnosť nie je poskytovateľom úveru. Spoločnosť TotalMoney s.r.o., je sprostredkovateľom úveru – samostatný finančný agent, reg. č. 127292, udelené na základe povolenia Národnej banky Slovenska a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. Orgán dozoru: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.